Sistem JRKB zaščite Slovenske vojske

Sistem JRKB zaščite Slovenske vojske

V četrtek, 23. 2. 2023, je bila v Vojašnici FRS Celje izvedena predstavitev sistema JRKB zaščite Slovenske vojske. Namen predstavitve je bil seznanitev z zmožnostimi delovanja Slovenske vojske v primeru jedrske nesreče ali radiološkega dogodka.Povabilu na prireditev se je odzvalo tudi naše društvo.