ZGODOVINA

V letu 1945 se je na pobudo takratnega vodstva Steklarne »Boris Kidrič« določil odbor za pripravo vse potrebne dokumentacije za registracijo gasilskega društva. Gasilsko društvo je neorganizirano delovalo že od leta 1938. V tistem času so gasilci izvajali požarno obrambo v podjetju ter občasno pomagali pri požarih na terenu. Z zakonom o varstvu pred požari se je pokazala potreba po bolj organiziranem delovanju na požarnih področjih.

Seznam prvih desetih članov gasilskega društva:

  1. Kokolj Anton
  2. Jordan Pavel
  3. Strašek Anton
  4. Šverko Ivan
  5. Halužan Jože
  6. Kraus Ida (Došler)
  7. Verdel Franc
  8. Majcenič Jože
  9. Srebotnjak Alojz
  10. Jug Anton

Med soustanovitelji društva je bil tudi Kacin Jože.

Novo izvoljeni upravni in nadzorni odbor si je leta 1952 zadal nalogo, da se začne bolj sistematsko delo v društvu. V okviru tega so izvajali organizacijo strokovnega izobraževanja in usposabljanja na preventivnem in kurativnem področju: udeležba na raznih tečajih (za izprašane gasilce, za nižje gasilske častnike, pozneje tudi za gasilske častnike in višje gasilske častnike); udeležba na strojniških tečajih. Prvo motorno brizgalno Rosenbauer 800 litrov (dvotaktno) nam je dodelila Steklarna Hrastnik malo pred koncem druge svetovne vojne, saj je bil takrat v obeh steklarnah isti lastnik Abel.

Leta 1947 smo zbrali finančna sredstva in kupili motorno brizgalno Rakovica štiritaktno 600 litrsko s pripadajočimi cevmi. Prav tako smo kupili 160m B in 200m C tlačnih cevi z navadnimi in univerzalnimi ročniki. V tem času je zgradila Steklarna na dvorišču manjše gasilsko orodišče s stolpom za sušenje tlačnih cevi iz konoplje po požaru.

V primeru požarov je bil problem prevoz, kajti gasilskega vozila nismo imeli. Odvisni smo bili od tovornega vozila, ki nam ga je dala Steklarna na razpolago.

Leta 1954 je bila večja poplava na Celjskem območju, kjer smo štiri dni sodelovali pri črpanju vode iz kletnih, skladiščnih in drugih prostorov.Pri črpanju smo uporabljali dve motorni brizgalni, sodelovalo pa je šest gasilcev.

Za praznovanje dvajsete obletnice društva, leta 1965, smo se pripravljali daljši čas. Pred proslavo smo izvedli razvitje gasilskega prapora in zbirali prepotrebna finančna sredstva za nabavo gasilskega vozila.

Gasilsko vozilo FIAT FURGON – kombi s pripadajočim orodjem smo kupili in predali svojemu namenu ob obletnici društva.

Leta 1968 je društvo sodelovalo na vseh požarih, ki jih ni bilo malo v Stojnem selu – danes Sv. Florijan. Pogorelo je več stanovanjskih hiš ingospodarskih poslopij. Vzrok požarov je bil takrat neznan, sumili smo na požige.

Zaradi pogostega sodelovanja na požarih so nam pričele odpovedovati dotrajane motorne brizgalne, zato je bil nujen nakup nove motornebrizgalne iz uvoza:
ROSENBAUER 800 litrov, štiritaktna na akumulatorski zagon. Svojemu namenu smo jo predali še istega leta in je v uporabi še danes.

Leta 1971 je bilo zelo sušno obdobje predvsem v hribovitih predelih okolice Rogaške Slatine. Za vas Ceste in del Brestovca, kjer je primanjkovalo vode, smo s sosednjimi gasilskimi društvi organizirali večjo verižno vajo.

V letu 1974 smo se iz starih preselili v adaptirane prostore kislinske polirnice. Objektu smo kasneje dozidali več garaž in ga povišali za eno nadstropje. V tem nadstropju je sedaj večja dvorana in še nekaj drugih manjših prostorov.

Z ustanovitvijo samoupravne interesne skupnosti – SIS pri gasilski zvezi v občini Šmarje pri Jelšah, so se vsa gasilska društva začela bolj sistematsko opremljati. Opremili so specialno enoto pri občinskem štabu civilne zaščite. Ta specialna enota je desetina našega društva.

Leta 1975 smo ob proslavi tridesetletnice društva na svečan način prevzeli novo kombinirano gasilsko vozilo TAM 5500. Slavnostna prireditev je bila pred obnovljenim gasilskim domom.

Leto 1978 – Kupljen in predan svojemu namenu je nov kombi TAM 60 s pripadajočim orodjem za prevoz moštva na požarišče, ki je zamenjal staro vozilo Fiat Furgon.

Leto 1982 – Je bilo kupljeno poveljniško vozilo LADA NIVA in zamenjalo staro vozilo.

Leto 1983 – Za potrebe prevoza vode na požarišče in civilno zaščito je bila kupljena avtocisterna TAM 170 – 5000 litrov.

Leto 1993 – Od leta 1993 je društvo zelo aktivno pristopilo k planiranju nabave opreme.

Staro poveljniško vozilo LADO NIVO letnik 1983 smo zamenjali z novim vozilom MITSUBISHI L200, na katerega smo zmontirali visokotlačno gasilno napravo za travniške in gozdne požare.

Nabavili smo vozilo za reševanje ljudi iz višjih nadstropij blokov, hotelov in terapije, ki je bil dolgo časa velik problem za občane. Tako smo s pomočjo SIS-a in funkcionarjev občinske gasilske zveze kupili dobro ohranjeno 30m hidravlično lestev AL-30 Mercedes1113 z nadgradnjo Metz od gasilskega društva WALDKRAIBURG iz Nemčije. Lestev smo pred predajo v uporabo generalno obnovili v lastni režiji.

Kot nadomestilo dotrajanega kombija letnik 1978 smo kupili nov kombi oz. GV-1 TAM 90 3.5T.

Leto 1995 – V tem letu smo nabavili opremo za tehnično reševanje in imobilizacijsko opremo. Rabljeno vozilo Mercedes 308D smo dali predelat v HTV-1 in nanj namestili novo in že obstoječo opremo za tehnično reševanje in del opreme za reševanje v primeru nevarnih snovi.

Leto 1998 – V tem letu smo v celoti prenovili gasilski dom. V lastni režiji smo izdelali fasado,zamenjali tlake v vseh garažah, prebarvali ostrešje in prepleskali vse notranje prostore.

V letu 1998 nabavljeno šasijo za GVC 16/25 smo v tem letu predali namenu novo gasilsko vozilo GVC16/25 na vozilu MAN 14-264 4×4.

Leto 2000 – V tem letu smo v celoti prenovili okolico gasilskega doma z novim izvozom, parkirnimi prostori in avtomatskimi zapornicami.

Leto 2001 – V tem letu smo predali namenu dve vozili. Vozilo GVC24/50 nadgradnja je narabljeni šasiji MAN19-403 4×4.

Drugo vozilo smo kupili rabljeno na japonskem in sicer ALK-30 hidravlično avtolestev z košaroMagirus letnik 1985.

Leto 2005 – Ob 60. letnici PGD Steklarna Rogaška smo predali v uporabo novo garažo št. 6 inostale prostore v nadstopju. Prav tako smo zamenjali klasične vrate na gasilskem domu z novimi avtomatskimi rolo vrati. Zamenjali smo premajhno vozilo za tehnično reševanje HTV-1 z novim vozilom za tehnično reševanje TRV-1 z dvigalom. Za te investicije smo sepripravljali več let.

Leto 2007 – V tem letu smo posodobili vozni park z novim poveljniškim vozilom Ford Ranger. Do tedaj smo uporabljali poveljniško vozilo Mitsubishi.

23. januarja 2015 ob 15:30 je prispela v Rogaško slatino naša nova avtolestev Metz XS. Ponaša se z pregibnim lestvenikom in nosilnostjo košare 450kg. Na njej pa ne manjka tudi ostalih tehnoloških novitet. Spodaj si lahko ogledate nekaj slik.

PRAZNOVANJE 70 – LETNICE PGD STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA IN PREVZEM NOVE AVTO LESTVE

Preteklo soboto je v Rogaški Slatini potekalo slavje ob 70-letnici tamkajšnjega prostovoljnega gasilskega društva Steklarne Rogaška in nabavi nove avto lestve ALK-32.Tekom dneva so se v kulturnem domu spominjali njihove dolge zgodovine, zahvalili vsem partnerskim gasilskim društvom in se skupaj poveselili na večerni zabavi v družbi ansambla Navihanke.

Čeravno se je zgodovina gasilskega društva začela pisati že davnega leta 1938, ko so prostovoljci še neorganizirano delovali na tamkajšnjem terenu, je le-to začelo uradno delovati leta 1945. Slednjega leta je na pobudo takratnega vodstva Steklarne Boris Kidrič določil odbor za pripravo vse potrebne dokumentacije za registracijo gasilskega društva. Danes prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška šteje kar 171 članov.

S svojim delom zagotavlja občanom visoko stopnjo požarne varnosti in učinkovito posredovanje v primeru nezgod. V svoji 70-letni zgodovini so se že neštetokrat izkazali in srčno priskočili na pomoč vsem, ki so jih v tem času potrebovali. Izkazali pa so se tudi na letošnjem tekmovanju Gasilske zveze Šmarje v Kozjem, kjer so 1. mesto osvojili v kar treh kategorijah.

»Naše poslanstvo in osnovna naloga je biti še hitrejši in učinkovitejši pri nudenju pomoči pri požarih, naravnih in drugih nesrečah, drugih tehničnih intervencijah in intervencijah, ki vključujejo nevarne snovi, zato stalno in konstantno posodabljamo svojo opremo, « so o svojem delovanju zapisali člani društva. Tokratna najnovejša pridobitev, kateri na čast je potekala sobotna veselica, je nova avto lestev ALK-32.

Kot že ime pove, se z njeno pomočjo gasilec lahko povzpne kar 32 metrov visoko. Da slednja številka le ni tako nedolžna, so lahko občutili vsi, ki so se v soboto opogumili in v spremstvu mladega gasilca na njej popeljali.

Lestev sem preizkusila tudi sama in lahko povem, da brez vmesnega pogovora z gasilcem,katerega višina in samo dejstvo, da so ljudje pod nami zgledali predvsem kot mravlje, nikakor ni ganila, verjetno ne bi prišla do vrha. Med tem ko je sam mirno pogledoval okoli,smo se ostali oklepali ograje in občudovali večerni razgled z višave. No, za to pa ne more biti vsak gasilec.

Slavje se je začelo že ob 15. uri popoldan s svečano akademijo ob 70-letnici društva. V kulturnem domu Rogaška Slatina so se spominjali njene dolge zgodovine in v znak zahvale za dolgoletno sodelovanje in podporo gostujočim gasilcem podelili simbolična darila, kasneje pa se ob zakuski podružili še v avli.

Ob šesti uri popoldan je sledila slavnostna gasilska parada do parkirišča Steklarne, kjer so avto lestev ALK-32 tudi uradno prevzeli. Množica, ki je do konca napolnila ne samo postavljen šotor, ampak tudi preostanek parkirišča, je nazdravljala na čast njihovega gasilskega društva in na novo pridobljeni avto lestvi ter se zavrtela ob glasbi narodno zabavnega ansambla Navihanke.

Kako pomembni so gasilci se žal prevečkrat zavemo šele v času nezgode. Pogumni možje in žene, ki za nas pogosto ogrožajo svoja življenja, si zaslužijo našo hvalo in spoštovanje,njihova požrtvovalnost in srčnost pa naše posnemanje. » Naša stalna prizadevanja so usmerjena v ohranitev usposobljenosti enote in skrb za njeno učinkovitost, strokovnost in usposobljenost, « so zapisali na svoji strani in dodali: »
Zato gre posebna pohvala vsem članom in ostalim simpatizerjem, ki kakorkoli pomagate pri razvoju našega društva,«. Pomagamo jim še naprej, da se bodo še na dolga leta lahko odzvali našemu klicu  Na pomoč!