O DRUŠTVU

Spoštovani obiskovalci spletne strani Prostovoljnega gasilskega društva Steklarna Rogaška Slatina!


Prostovoljno gasilsko društvo Steklarna Rogaška s svojim prostovoljnim poslanstvom zagotavlja občanom, delovnim organizacijam, obrtnikom, kmetovalcem in drugim visoko stopnjo požarne varnosti in učinkovito posredovanje v primeru kakršnihkoli nezgod, pri čemer smo kot društvo do sedaj dokazano zelo uspešni.

Naše poslanstvo in osnovna naloga je biti še hitrejši in učinkovitejši pri nudenju pomoči pri požarih, naravnih in drugih nesrečah, drugih tehničnih intervencijah in intervencijah, ki vključujejo nevarne snovi, zato stalno in konstantno posodabljamo svojo opremo: vozila, osebno zaščitno opremo, skupno zaščitno opremo, uvajamo sodobne tehnologije v delo gasilca (računalništvo, satelitska navigacija,sodobne komunikacijske povezave). Prav tako velik poudarek namenjamo usposabljanju in izobraževanju svojega kadra, pridobivamo obvezna in specialistična znanja.

Smo osrednje društvo občine Rogaška Slatina, nosilec koncesije za posredovanje pri nesrečah v prometu, nesrečah, ki vključujejo delo z nevarnimi snovmi in posredovanje pri ostalih tehničnih nesrečah.


Hitro, učinkovito in pravilno posredovanje je zelo pomembno pri izvedbi intervencij v današnjem času, saj se tehnologija nezadržno razvija, povečujejo se nevarnosti, skladno s tem tudi zahteve in znanja gasilcev ob posredovanju. Pravočasen odziv, hitro posredovanje in strokovnost naših gasilcev je rešilo že marsikatero življenje. Naše polje delovanja je široko saj pokrivamo celotno območje bivše občine Šmarje pri Jelšah z 32.000 prebivalci, zato moramo biti vedno pripravljeni in hitro reagirati na klic, ki potrebuje našo pomoč.

Trenutno šteje naše društvo 165 članov. Na razpolago imamo 7 vozil in opremo, ki vsa ustreza predpisanim standardom in merilom.

Vsak član posameznik, tovariš na intervenciji ali v prostem času lahko pove, da je posebno prijeten občutek sodelovati v društvu, ki se ponaša s tako sposobnimi in prizadevnimi člani,ki se zavedajo svoje odgovornosti in nikoli niso povsem zadovoljni s tem,kar so dosegli. To je seveda vzpodbuda in hkrati gonilo za še pomembnejše dosežke. Naša stalna prizadevanja so usmerjena v ohranitev usposobljenosti enote in skrb za njeno učinkovitost, strokovnost in usposobljenost. Zato gre posebna pohvala vsem članom in ostalim simpatizerjem, ki kakorkoli pomagate pri razvoju našega društva.

Na pomoč!