NEURJE ROGAŠKA SLATINA 2023

NEURJE ROGAŠKA SLATINA 2023

V soboto, 15. aprila 2023, ob 11. uri se nad občino Rogaška Slatina razbesni močnejše neurje z močnim vetrom in točo. Posebej neurje prizadene kraje pod vznožjem Boča…

Načrt za izvedbo vaje »NEURJE ROGAŠKA SLATINA 2023« sta izdelala zaposlena na Skupnem organu za CZ in požarno varnost Bojan Hrepevnik in Miha Šket.Namen vaje je, da se preveri pripravljenost za ukrepanje v primeru neurja, vetra in ostalih verižnih nesreč, zato se izvede vaja celovitega preverjanja pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč. Sklican je bil štab civilne zaščite Rogaška Slatina, katerega član je tudi gasilski poveljnik občine Mario Gamilec, ki je član našega društva. Občinski štab CZ je kot vodjo intervencije imenoval poveljnika našega gasilskega društva Luko Bercka, ki je celotno vajo tudi vodil, in sicer po principu vodenja velike intervencije, kjer si vodje intervencije vzpostavijo svoj štab.

V vaji je sodelovalo 95 gasilcev z 20 vozili.

Vaja je trajala od 11.00 do 13.30, sledilo je postrojevanje pred OŠ Kostrivnica, kjer so nekaj besed namenili: Miha Šket – strokovni sodelavec za zaščito in reševanje, Janez Melanšek – poveljnik CZ za Zahodno Štajersko, Bogdan Krumpak – poveljnik GZ Šmarje pri Jelšah, Luka Bercko in župan občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič.

K sreči je šlo samo za vajo, na kateri se je pokazalo, kako dobro opremljeni in usposobljeni smo gasilci in ostali pripadniki intervencijskih služb v naši občini.