Priznanje “kipec gasilca”

Priznanje “kipec gasilca”

Priznanje »kipec gasilca« se – kot Priznanje Matevža Haceta – podeljuje enkrat letno na Plenumih in Kongresih Gasilske zveze Slovenije članom gasilske organizacije kot posebno visoko priznanje gasilske organizacije za izjemne zasluge, pomembne za razvoj in napredek gasilske organizacije in požarnega varstva v Republiki Sloveniji. Predlagani prejemnik, ki je član gasilske organizacije, mora že pred tem prejeti gasilsko odlikovanje za posebne zasluge in doseči dovolj veliko število točk po dodatnih kriterijih, ki jih sprejme Upravni odbor Gasilske zveze Slovenije.

Posebej ponosni smo, da je tako priznanje prejel naš član Franc Bercko. Predlog za priznanje je podala Gasilska zveza Šmarje pri Jelšah, ki je med drugim zapisala:

Franc Bercko se je v gasilske vrste včlanil leta 1961. Kot pionir je postal član PGD Steklarna Rogaška Slatina, član tega društva je še danes. Kot nekdanji podpredsednik in član UO ter trenutni član NO ima ogromne zasluge pri razvoju društva. Bil je član gradbenega odbora za gradnjo gasilskega doma. Prav tako je bil najzaslužnejši član PGD pri nabavah gasilske tehnike, zlasti gasilskih vozil. V društvu je vzor in mentor mlajšim gasilcem. Še posebej velik pečat je pustilo njegovo delo v GZ Šmarje pri Jelšah, kjer je med drugim opravljal funkcijo tajnika med leti 1977 in 2013. Ker ima bogato znanje s področja gasilstva in požarnega varstva, je funkcijo tajnika GZ opravljal strokovno. Ima čin VGČ II. stopnje. V poveljstvu GZ Šmarje pri Jelšah je bil dolga leta zadolžen za izobraževanje gasilskih kadrov. Znan je tudi po tem, da je dober organizator in povezovalec gasilskih organizacij v GZ Šmarje pri Jelšah, kakor tudi izven GZ. Bil je pobudnik sodelovanja med gasilci GZ Šmarje pri Jelšah in gasilci s Hrvaške. Sodeluje tudi pri povezovanju z gasilci iz Avstrije in Nemčije. Izjemen je njegov prispevek pri opremljanju gasilskih društev s sodobno gasilsko opremo in gradnji gasilskih domov PGD v GZ Šmarje pri Jelšah. Njegovo opravljeno delo je zelo cenjeno tudi s strani županov šestih občin, ki jih povezuje GZ Šmarje pri Jelšah, saj je njegov prispevek pri prizadevanju, da je ostala gasilska zveza enovita za celotno področje upravne enote, pomemben. Kot tajnik GZ je aktivno sodeloval tudi na področju delovanja Sveta gasilskih zvez celjske regije. Njegovo zavzeto in plodno sodelovanje na področju gasilstva in požarnega varstva je bilo že v preteklosti nagrajeno s številnimi priznanji, plaketami in odlikovanji, kar je dokaz, da je predlagana oseba zaslužna za predlagano gasilsko odlikovanje. GZ Šmarje pri Jelšah predlaga, da se Francu Bercku podeli KIPEC GASILCA, kar mu bo zahvala za njegove izjemno velike prispevke, ki jih je imel in jih še ima pri razvoju gasilske organizacije.

Kipec gasilca je drugo najvišje odlikovanje – priznanje, ki ga prostovoljnim gasilcem podeljuje Gasilska zveza Slovenije.

Franc Bercko je priznanje slovesno prejel na 18. kongresu Gasilske zveze Slovenije v Žalcu.

Hvala GZ Šmarje pri Jelšah in hvala Francu Bercku za ves njegov prispevek pri razvoju našega društva ter seveda čestitke za več kot zasluženo prejeto priznanje.