Poplave avgust 2023

Poplave avgust 2023

PGD Steklarna Rogaška Slatina je bila v času po poplavah, ki so prizadele Slovenijo, kar 6-krat vpoklicana za nudenje pomoči na prizadetih območjih. Če bi vodstvo društva upoštevalo želje članov, bi lahko na teren vsak dan poslali kakšno skupino, saj je bila želja po nudenju pomoči s strani članov izjemna. Društvo se je odločilo, da se odziva potrebam, ki so prihajale po uradnih kanalih. Na podlagi aktivacije Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah so bili naši gasilci prvič vpoklicani v nedeljo, 6. 8. 2023, ko so se skupaj z ostalimi društvi iz celjske regije odpravili v Mozirje in okolico. Vse dni so na močno prizadetih območjih nudili pomoč skupaj z ostalimi pripadniki civilne zaščite iz občinskih, regijskih in državnih enot, gorskimi reševalci, Slovensko vojsko in policijo. Naši operativci so nudili pomoč na prizadetih območjih v sklopu Gasilske regije Celje, in sicer:

– 6. 8. 2023: odpravljanje posledic poplav v Rečici ob Savinji o Posredovalo je 6 gasilcev z vozilom GV-1 (5:00 do 21:00)

– 7. 8. 2023: odpravljanje posledic poplav v Nazarjah o Posredovalo je 5 gasilcev z vozilom GV-1 (5:00 do 21:00)

– 9. 8. 2023: odpravljanje posledic poplav v Nazarjah o Posredovalo je 6 gasilcev z vozili GV-1 in GVC-16/25 (5:00 do 21:30)

– 12. 8. 2023: odpravljanje posledic poplav v Nazarjah o Posredovalo je 7 gasilcev z vozili GV-1 in GVC-24/50 (5:00 do 22:00)

– 18. 8. 2023: izvajanje prevozov vode v čistilno napravo Dobrije o Posredovali so 3 gasilci z vozilom GVC-24/50, ki so prepeljali 90.000 litrov vode (5:00 do 21:30)

– 25. 8. 2023: pomoč pri odpravljanju posledic poplav in čiščenje v podjetju KLS na Ljubnem ob Savinji o Posredovali so 3 gasilci z vozilom GVC-24/50 (5:00 do 21:30)

Ker so bila posredovanja naporna in dolgotrajna, tako s tehničnega vidika kot tudi za člane, smo veseli, da so se končala le z nekaj materialne škode.