Kandidati za funkcionarje in člane organov društva

Kandidacijska komisija PGD Steklarna Rogaška Slatina je na svoji 2. seji 15.12.2022 pregledala pravočasno prispele kandidature za funkcionarje in člane organov PGD Steklarna za obdobje 2023-2028. Vse kandidature so bile popolne.

Za obdobje 2023-2028 so kandidati za funkcionarje in člane organov društva:

Za predsednika: HELENCA FRIC KRIŽANEC

Za poveljnika: LUKA BERCKO

Za člana nadzornega odbora: FRANC BERCKO, DEJAN ČOKL in BOŠTJAN MEDVED

Za člana disciplinske komisije: ŽAN BRANTUŠA, ALEŠ GROŠIČ, MARKO FRANC, ANTON ŠKRABL in FRANC ŠRIMPF